Kwaliteits Waarborg

Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsverenigingen
– “SCK”, ‘Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten’ en
– “CAT vergoed” van ‘Complementair Aanvullende Therapeuten’.

Ik ben geregistreerd bij het RBCZ ‘Register Beoefenaren Complementaire Zorg’.

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Voor beroeps-, praktijk- en product aansprakelijkheid ben ik verzekerd bij het BAT ‘Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten’.

Voor de Guasha therapie bezit ik een licentie van Santai Guasha beroepsopleiding.

Om te voldoen aan het CAT-profiel wordt van een complementair behandelaar een holistische visie en benaderingswijze verwacht die er op gericht is het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren. Een CAT-therapeut is niet slechts een symptoombestrijder. De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met de cliënt naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.